user_mobilelogo

Učitelé Základní školy a Mateřské školy Meziboří se dlouhodobě snaží vzdělávat žáky moderně, efektivně a zajímavě. Ve výuce přírodovědných předmětů, v prvé řadě chemie, jsou proto využívány ukázky pokusů. Nově k tomu přispívá mobilní digestoř COALSAFE, již škola mohla pořídit díky grantu Nadace ORLEN Unipetrol ve výši 200 000,-Kč.

Digestoř je vybavena molekulární filtrací, což umožňuje výuku chemie rozšířit o další pokusy, jejichž provádění bylo donedávna problematické.

Digestoř je navíc mobilní, takže v případě potřeby je možno s ní odjet do jiných učeben, kde výuka přírodovědných předmětů probíhá.

Záměrem školy je i nadále obohacovat hodiny nejen chemie experimenty. A právě vzhledem k povaze některých pokusů shledáváme pořízení digestoře velmi přínosným.

Děkujeme zároveň touto cestou Nadaci ORLEN Unipetrol za poskytnuté finanční prostředky, bez nichž by digestoř pořízena být nemohla.

foto_digestoř_1.jpg

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png                                 

                                          

   image001_1.jpg