user_mobilelogo

V říjnu 2021 se po roční pauze způsobené COVID-19 škola opět zapojila do charitativní sbírky Fondu SIDUS, neziskové organizace, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

Sbírka probíhala prodejem souboru her Zelníčkovi a sad odznáčků Moře; zároveň byly po předchozí domluvě s fondem zařazeny i předměty zbylé z loňského roku, kdy sbírku přerušily karanténní opatření.

Rodiče byli stejně jako v minulých letech předem informování prostřednictvím zápisu v el.Žk: „Vážení rodiče, 

ZŠ a MŠ Meziboří se letos opět zapojí do několika charitativních sbírek. 

Ve středu 20/10/21 proběhne prodej dárkových předmětů Fondu SIDUS. Jedná se o soubor her Zelníčkovi (100,-Kč) a sadu odznáčků Moře (40,-Kč) – viz též příloha. Zapojení do sbírky je DOBROVOLNÉ. 

Třídy budou během dopoledne obcházet vybraní pomocníci z řad žáků II.stupně. 

Předem děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí.“

Celkem se podařilo vybrat 5360,-Kč, které byly zaslány na účet fondu.

Poděkování za hladký průběh patří nejen prodejcům ze třídy VII.B, ale i p.uč. Mgr. Brandtové, která účinně vypomohla v závěrečné fázi sbírky.

Ve čtvrtek 8.listopadu 2018 se ZŠ a MŠ Meziboří již po několikáté zapojila do charitativní sbírky fondu SIDUS, který si vytkl za cíl podporovat dlouhodobě nemocné děti. Jedná se o cílenou pomoc, což dokládá fakt, že fond již několikrát uhradil mezibořskému žákovi s vrozeným onemocněním nákladnou kompenzační pomůcku. Rodiče i žáci byli předem o konání sbírky prostřednictvím el. žákovské knížky informování a díky široké podpoře se podařilo během jednoho dopoledne všechny upomínkové předměty prodat. Vybraná částka 3200,-Kč byla odeslána na účet Fondu SIDUS, z.ú., Primátorská 40, Praha 8. Poděkování patří jednak všem rodičům, žákům i zaměstnancům školy, kteří sbírku podprořili, jednak žákům VIII.A Kateřině Bočkajové, Denise Chládkové, Barboře Macákové, Janu Vokáčovi, Štěpánu Puchmeltrovi a Františku Herinkovi za samotnou sbírku a Tomášovi Fialovi a Jakubovi Novotnému za ochotu zajistit prodej v případě komplikací. 

V jarní sbírce roku 2018se podařilo vybrat  1 717,-Kč 

Certifikát s poděkováním
Na podzim 2017 se již po deváté zapojili žáci školy a školky do charitativní sbírky Fondu SIDUS z.ú.. V říjnu a listopadu nabízeli žáci VI.A a žáci mateřské školy dárkové předměty v hodnotě 35,-Kč. Celkem se podařilo vybrat 3325,-Kč a 2471.Kč, které byly odeslány na účet fondu.
Peníze budou použity na nákup pomůcek pro dlouhodobě nemocné – podrobný přehled podpořených dětí je k dispozici na www.fondsidus.cz
Poděkování za pomoc při sbírce patří O. Bílkovi, V. Bubákové, T.Dvořákové, E.Gerekovi, A. Hrůšové, N.Kovaříkové, T.Kratochvílové, D,Kuchárkovi, V.Nemazalovi, M.Semíkovi, M. Špánkovi a žákům MŠ.

Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát ZŠ a Certifikát MŠ

V roce 2016 se podařilo vybrat  2 900,- Kč 
Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát a Certifikát 2
článek


V roce 2015 se podařilo vybrat  3 060,- Kč 
Certifikát s poděkováním
Žáci VIII.B ( J.Beňo, T.Fériová, O.Koubek, J.Lucáková, T.Nosková a P.Tóthová)


V roce 2014 se podařilo vybrat  1 947,- Kč 

V roce 2013 se podařilo vybrat  1 911,- Kč 
Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát a Certifikát 2
Do charitativní sbírky se zapojila ZŠ i MŠ Meziboří.

V roce 2012 se do sbírky zapojila Mateřská školka 
a podařilo se vybrat  1 599,- Kč 

Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát a Certifikát 2

V roce 2011 se opět naši žáci podíleli na pomoci  
a ve sbírkové akci vybrali   1 050,- Kč
Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát

V roce 2009 se opět naši žákyně 6.tříd podíleli na pomoci  a ve sbírkové akci vybrali   1 860,- Kč

Více v článku z novin

Ve spolupráci s fondem SIDUS uspořádal školní klub při ZŠ Meziboří v roce 2007 prodej drobných předmětů s cílem získání peněz pro dětská oddělení nemocnice v Praze Motole a v Ostravě. Žákyně a žáci školy prodávali samolepky,  náramky a přívěšky na klíče  v ceně 30,-, 50,- a 60,- Kč. Celkem se podařilo vybrat  3 450,-Kč , které byly odeslány formou složenky na adresu fondu Sidus.
Fond Sidus nám za tuto pomoc udělil Certifikát

Podrobnější  odkazy lze nalézt na adrese www.fondsidus.cz , 
příp. na stránkách Magistrátu hl.města Prahy 
a Ministerstva vnitra ČR

 


Zde si můžete prohlédnout,
 kam putují vybrané peníze na konkrétní pomoc
http://www.fondsidus.cz/tom/6-VYSLEDKY

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png                                 

                                          

   image001_1.jpg