user_mobilelogo

Ve dnech 12. a 13.září 2018 se žáci mezibořské základní školy zapojili do charitativní sbírky V září světlušky září. Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Dobrovolníci nabízeli zubní kartáčky, píšťalky, náramky a tykadla. Symbolický příspěvek byl sbírán do zapečetěných lucerniček dobrovolníků. Výtěžek sbírky rozděluje nezávislá odborná grantová komise ve veřejném grantovém řízení. Jednotlivec, který se ocitne v tíživé životní situaci, může požádat o příspěvek ze sbírky po celý rok bez ohledu na vyhlašovaná grantová řízení. Mezibořské světlušky dokázaly přispět prodejem sbírkových předmětů rekordní částkou 36.731Kč!!!. Navýšily tak loňský výtěžek o 8 tisíc korun. Patří jim proto velké poděkování za volný čas, který této sbírce věnovaly, jmenovitě M.Tomáškové, V.Bartůňkové, P.Tesařové, P. Nesládkové, V.Břečkové, T.Markovi, B.Midrlové, P.Buckové, V.Galusové, E. Paloučkové, M.Bártovi, V.Herinkovi, K.Wainerové, K.Bočkajové, M.Pešatové, E. Hendlové, L.Koškové, A.Větrovcové, D.Chládkové a B.Macákové.

Poděkování patří i všem, kteří do sbírky přispěli.

Ve dnech 13. a 15.září 2017 se žáci mezibořské základní školy zapojili do charitativní sbírky V září světlušky září. Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Dobrovolníci nabízeli zubní kartáčky, propisky, peněženky a tykadla. Symbolický příspěvek byl sbírán do zapečetěných lucerniček dobrovolníků. Výtěžek sbírky rozděluje nezávislá odborná grantová komise ve veřejném grantovém řízení. Jednotlivec, který se ocitne v tíživé životní situaci, může požádat o příspěvek ze sbírky po celý rok bez ohledu na vyhlašovaná grantová řízení. Mezibořské světlušky dokázaly přispět prodejem sbírkových předmětů rekordní částkou 28.347Kč!!!. Patří jim proto velké poděkování za volný čas, který této sbírce věnovaly, jmenovitě B.Barešové, E.Neťukové, M.Gulovi, K. Kamišové, K. Slámové, P. Buckové, B. Midrlové, V. Galusové, M. Tomáškové, P.Tesařové, P.Nesládkové, E.Paloučkové, V.Vagašiové, K.Puffové, V. Bartůňkové, A. Maternové, T. Balcarové, L.Klementové, A. Noskové, L. Mošničkové a T.Donátové. Poděkování patří i všem, kteří do sbírky přispěli.