user_mobilelogo

Kde nás najdete ?  Plánek města s umístěním budovy školy.    MAPA  a nebo na webu Mapy.cz
Exteriér školy : Podívejte se na naši školu ze všech stran !  FOTKY
Interiér školy : Jste zvědaví, jak to vypadá uvnitř naší školy ?  Virtuální prohlídka školy

Statistické údaje školy

 

 Rok výstavby :  1967
 Sportovní areál  1
 Počet učeben:  32
 Počet tělocvičen :   2
   
       
     

Počet žáků k 1.9.2021:

 2020  396
 2019  379
 2018  369
 2017  359
 2016  365
 2015  339
 2014  333
 2013  313
 2012  285
 2011  297 
 2010  282 

 

Něco z historie školy 


Nejstarší záznamy o škole nacházíme v zápisu z jednání rady města roku 1960, kde se zmiňuje o nutnosti vystavění nové školy: "Nemáme vlastní školu ani družinu mládeže, máme pouze 5 zapůjčených tříd, rozmístěných ve 4 školách učilišť, ve kterých mají naše děti střídavé vyučování, protože na nynější počet dětí již 5 tříd zdaleka nepostačuje. Družina mládeže, kterou navštěvuje již kolem 50 dětí, nemá zatím vůbec místnost. Za špatného počasí se vychovatelka s dětmi sdružuje na chodbě školy.
V roce 1963 je nedostatek místa v místní škole zmiňován i v kronice města: " V Meziboří je jedna základní devítiletá škola pro 1.-5. postupný ročník. Žáci vyšších tříd musí dojíždět do škol v Litvínově, kde nejsou bohužel vždy dobře přijímáni. Budova naší školy má devět tříd a již při zahájení v roce 1961 tento počet nestačil a bylo úpravami vytvořeno 12 učeben z klubovny pro pionýry, knihovny a dalších místností. Od září 1963 byl počet tříd zvýšen na patnáct a ve škole je stav 521dětí. 

1965 / 1966

 

 • Situace ve školství je zoufalá. Škola v Meziboří má 12 učeben ale 27 tříd 1.-6.ročníku. Další 2 učebny jsou umístěny na DVÚZ , 2 v budově MNV a DK a S, kde byla i školní dílna.
 • Žáci 7.-9. ročníku dojíždí do školy v Litvínově.

Srpen v Meziboří jsou zahájeny první práce na stavbě nové školy.
 Ředitel školy : Josef Čtvrtečka
1.Zástupce školy
: Jana Augustová

1966 / 1967

 

 • Situace stejná, jen 6. a 7. ročníky jsou umístěny v demoliční budově bývalé 4.ZDŠ v Litvínově.
 • Podařilo se uzavřít s pozemními stavbami Brno smlouvu o předání budovy A objektu školy před termínem předání.

1. března 1966 od tohoto data dochází žáci 6. a 7. ročníku a také 5 tříd I.stupně do jednoho křídla nové školy, další učebny se staví a žáci se učí v značném pracovním ruchu.
Ředitel školy
 : Josef Čtvrtečka
1.Zástupce školy
: Jana Augustová
2.Zástupce školy:
 Jiří Malaník

1967 / 1968


3. září 1967 
slavnostní otevření nové školy. Po koncertě před školou a uvítání hostí pěveckým kroužkem vedeným p.Podlenou, si hosté a občané prohlédli novou školní budovu.

1.října 1967 členové mládežnického dechového orchestru z Oberschule Bernsdorf z Německé demokratické republiky navštívili naší školu a uspořádali zde vystoupení.

Ředitel školy : Josef Čtvrtečka
1.Zástupce školy: J. Čiháčková 
2.Zástupce školy: Jiří Malaník

 1968 / 1969


září 1968
 " Školní rok 1968 1969 zahajujeme za velmi složité situace. Opadlo nadšení a pracovní elán, který způsobila polednová politika a přišlo rozčarování a zklamání nad obsazením naší vlasti vojsky našich  přátel ? Německý voják opět překročil naše hranice ! Přesto přípravné práce jsou hotovy a školní rok řádně zahájen."

zima 1968/69 uspořádán lyžařský výcvikový zájezd do Krkonoš na Luční boudu.

 • Ze 744 žáků jich na konci roku prospělo 697, neprospělo 4% žáků a 11 jich má povoleno opravnou zkoušku.

Vedení školy : beze změn

 1969 / 1970


" Školní rok 1969 70 byl rokem konsolidace. Učitelé se seznamují s materiály k událostem let 1968 69. Rušíme zápis o hodnocení srpnových událostí 1968, způsobený jednostrannou informací sdělovacích prostředků. Učitelé zahájili školní rok se snahou přispět ke konsolidaci i na naší škole. Pomáhalo politické školení učitelů, které bylo společné pro obě školy."

 • Lyžařský výcvikový zájezd do Jizerských hor na Tanvaldský špičák.
 • Koncem školního roku má škola 761 žáků z toho 286 žáků v 10 třídách 1.-5. ročníky a 475 žáků v 15 třídách   6.-9. ročník. Na I.stupni vyučovalo 10 učitelů, na II.stupni 25 učitelů

Vedení školy : beze změn

1970 / 1971


" Školní rok 1970 71 zahajujeme s vysokými stavy žáků ve třídách a nedostatkem učeben. Jedna první třída byla 
                                   umístěna v budově školní družiny."
1. prosinec 1970 - nastoupil do funkce nový ředitel školy Miroslav Kubíček
1. února  1971 nastupuje do funkce zástupce ředitele školy Milada Hýblová
8. února 1971 
funkci zástupce ředitele přebírá Věra Stuchlíková
14. 21. března 1971
 škola dává během jarních prázdnin obě tělocvičny k dispozici  organizátorům  1.Mistrovství 
                                     Evropy ve sportovní střelbě ( účast 14 států )

 • Velmi silný ročník, počet žáků se během roku pohybuje kolem 800, ke konci školního roku byl počet žáků 787.

Ředitel školy : Miroslav Kubíček
1.Zástupce školy: Věra Stuchlíková

1971 / 1972


4. ledna 1972 
odjezd žáků z 3.-5.ročníků do ŠvP Nuzerov ( 129 žáků )
24. ledna 1972 - 
odjezd žáků z 6.ročníků do ŠvP Chýše ( 152 žáků )
12. února 1972 - 
 společný zájezd našich a německých pionýrů na národní hřbitov do Terezína a Prahy. 
18. dubna 1972 - 
 40 žáků školy odjelo za odměnu na vlastivědný zájezd Terezín Průhonice Praha a 28 žáků bylo na   
                                 utkání MS v ledním hokeji ČSSR NSR ( Liška, Rubín, Palánová )
2. června 1972 - 
V rámci MDD vyjádřili žáci rozhodný protest s americkou válkou v Jižním Vietnamu. Svou solidaritu 
                              projevili dobrovolnou sbírkou peněz na učebnice vietnamským dětem. Celkem sebrali 1 082, 50 Kč.
11. června 1972 
Zájezd žáků do Lidic ( 30.výročí )

 • K posílení internacionální výchovy škola navazuje družbu se školou v Německé demokratické republice Oberschul kombinat Dörnthal.
 • Zlepšují se materiální podmínky pro zlepšení vědomostí a dovedností žáků. Je zbudována odborná pracovna pro fyziku a chemii. Zásluhy na zbudování těchto učeben mají především učitelé : J.Rubín, M.Šustek a J.Liška
 • Taktéž je vystavěn skleník na pozemcích školy.
 • Knihovna je umístěna v přízemí.
 • Byl opraven a znovu hojně využíván rozmnožovací stroj, který sloužil především vyučujícím Čj a Ma
 • Škola dosáhla pěkných výsledku ve sběru odpadních surovin v rámci města. Bylo sebráno 49 534 kg.

Školu v tomto školním roce navštěvovalo 744 žáků.

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png                                 

                                          

   image001_1.jpg