user_mobilelogo

Zvláštní roli hrají ve výchovně – vzdělávací práci školy celoškolní akce se vzdělávacím podtextem. V první řadě se jedná o tzv.oborové dny, kdy jednotliví učitelé nabídnou témata oborů, kterým by se byli ochotni a schopni věnovat (obory mohou a nemusejí vycházet z obsahů učiva, mají však všechny vztah k rozvoji osobnosti žáka) a na které se poté žáci zapíší podle svého zájmu napříč ročníky a třídami (především na II. stupni). Vznikají tak promísené skupiny, jež umožňují kromě samotného vzdělávacího obsahu oboru rozvíjet i povahové vlastnosti žáka, vč. tolerance, schopnosti spolupráce a komunikace

Netradiční dny – pro zpestření a posílení pocitu náležitosti ke škole se v nepravidelných intervalech konají různé netradiční dny – věnované různým barvám, den čepic, den výměny rolí (chlapci za dívky na naopak), den naruby (vyučování vedou vybraní žáci) atd. Smyslem je zažít trochu legrace a trochu se zasmát.

Tandemová výuka je založena na spolupráci dvou učitelů, kteří naplánují a následně zrealizují společnou výuku v jedné třídě. Cílem je především prohloubit kooperaci v oblasti rozvoje základních gramotností a klíčových kompetencí.

Tandemové výuce se věnují paní učitelky především I.st, již několik let, bylo proto logickým krokem, že v této aktivitě škola pokračuje i rámci projektu ŠABLONY II.

16 bannerobedy2 logo eu  vzp certifikati2 mezacek.jpglogo_kraj.png  sfzp2.jpg  sfzp.jpg