user_mobilelogo

Veš dětská  - výskyt,  odvšivování

 

 

            Nárůst výskytu vši dětské je pozorován v poslední dekádě ve všech rozvinutých zemích  včetně České republiky. Je to způsobeno ztrátou  účinnosti odvšivovacích přípravků v důsledku rezistence vší k insekticidům, které jsou v těchto přípravcích obsaženy .

            Veš dětská napadá děti všech sociálně-ekonomických skupin obyvatelstva .Vyšší výskyt vši dětské v některých skupinách obyvatelstva je působen tím, že napadené děti nejsou včas a v potřebných intervalech odvšivovány. Napadení vší dětskou je považováno za infekční onemocnění s názvem pedikulóza. Děti napadané vší dětskou  a jejich rodiče trpí hlavně psychicky. Jsou stresovány, cítí se frustrovány, vyřazeny ze společnosti a  mají silný pocit viny a studu.

            Při zjištění výskytu živých lezoucích vší ve vlasech by měl být neprodleně aplikován účinný přípravek k tomu určený a povolený. Přítomnost samotných hnid ve vlasech nelze považovat  za pedikulózu. K likvidaci vší je možné v současné době použít nový přípravek Diffusil H Forte spray, který je volně dostupný v lékárnách. Při jeho použití je nutné dodržet správný postup aplikace dle návodu – na suché vlasy. Umytí vlasů po 8 – 12 hodinách po nastříkání, bezpodmínečně nutný je opakovaný zásah po 8 dnech  po prvním použití, kdy se z hnid líhnou dospělé vši a ještě nestačí naklást vajíčka.Velmi důležitá je informace, že tento přípravek  je účinný pouze na živé lezoucí vši, je neúčinný na hnidy. Hnidy, neboli vajíčka na vlasech zůstávají, v současné době neexistuje přípravek, který by je spolehlivě odstranil.

Jsou kosmetickou závadou. Hnidy je možné z části vyčesat hustým hřebenem (se vzdáleností jednotlivých zubů 0,2 – 0,3 mm). Pokud hnid není mnoho, lze jednotlivé vlasy, nesoucí hnidy, jemnými nůžkami vystříhat. Zdánlivě ideálním způsobem není ostříhání dětí dohola, protože může stresovat jak postižené děti, tak jejich rodiče.

U dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat prohlídku hlavy každé dva dny. V případě dítěte, u něhož byl výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také ostatní členy rodiny, případně provést jejich odvšivení.

Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, výjimečně může tento úkol převzít ošetřující lékař, nikoliv však škola a její pedagogičtí pracovníci!

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpgenglishme-logo-transparent.pngsfzp2.jpgo2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png                                 

                                          

   image001_1.jpg