user_mobilelogo
Informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2019-20
 
Pro obory s talentovou zkouškou/jedná se o obory Umělecký truhlář a kovář, Grafický design a Gymnázium se sportovní přípravou - do 30. listopadu žák předá přihlášku na příslušnou školu/žáka vede kariérový poradce školy
 
Termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín:
14. dubna 2020
2. termín
15. dubna 2020
 
Termíny pro šestiletá a osmiletá gymnázia:
1. termín:
16. dubna 2020
2. termín
17. dubna 2020
 
Jednotná přijímací zkouška konaná v náhradním termínu pro všechny obory:
13. května 2020
14. května 2020
 
Informace o přijímacím řízení v ZŠ Meziboří:
 
Jak postupovat:
1) Na začátku ledna žák přijímá list A4 s názvem Podkladové informace, který slouží pro vyplnění přihlášek na střední školu.
2) S rodičem doma vyplní a poté přinese zpět do školy (do 31. ledna nejpozději).
3) Následně kariérový poradce (Mgr. Dáša Kunkelová) přepíše informace do přihlášek na střední školu (jsou dvě) a tyto přihlášky žákovi předá.
4) Žák si s rodičem zajde k lékaři pro potvrzení o zdravotní způsobilosti (pokud je potřeba).
5) Přihlášky přinese zpět do školy k potvrzení ředitelem školy.
6) Po potvrzení školou žák přihlášky odesílá na střední školy (do 1. března).
 
Doplňující informace:
Vysvědčení – na přihlášce na střední školu se udávají vysvědčení z 8. třídy (obě) a z poloviny deváté. Žákům, kteří vycházejí z 8. třídy, se na vysvědčení udává sedmá třída (obě vysvědčení) a osmá pololetí. (generuje systém, zákonný zástupce nevypisuje)
 
Zápisový lístek: Do 15. března 2020 je žákům rozdán zápisový lístek, který je evidován. Tento zápisový lístek lze odevzdat pouze na jednu SŠ. Pouze v případě přijetí žáka ke studiu na odvolání na jiné SŠ je možné si jej vyžádat zpět a použít znovu.. Žáci, kteří se hlásí na SŠ s talentovou zkouškou a zároveň konají jednotné přijímací zkoušky na další SŠ, mohou si rovněž po přijetí na tuto další školu vyzvednout zpět zápisový lístek z předešlé školy a uplatnit jej znovu. V případě ztráty zápisového lístku vydává duplikát s evidenčním číslem opět ZŠ.
 
POZOR:
Žák přijat – do 10 dnů je třeba dodat zápisový lístek na preferovanou SŠ.
Žák nepřijat – v případě zájmu do 3 dnů dodat zápisový lístek na preferovanou SŠ.
V případě nepřijetí zjistit nové vypsané kolo přijímacích zkoušek, podat přihlášku a zúčastnit se nového přijímacího řízení.
 
Co dělat, jestliže….
Žák se nemůže dostavit k přijímacímu řízení?
Do tří dnů je třeba doložit lékařské potvrzení na SŠ.
Žák není přijat?
Do tří dnů je třeba podat odvolání proti rozhodnutí – nejlépe osobně na SŠ. Další kroky na stránkách školy, možno poradit se na ZŠ, hledat školu, která má ještě volná místa.
Žák je přijat na obě školy?
Vybere si, kterou chce navštěvovat, do 10 dnů od rozhodnutí na ni podá zápisový lístek.
 

16 bannerobedy2 logo eu  vzp certifikati2 mezacek.jpg

sfzp2.jpg sfzp.jpg