user_mobilelogo

Život dětem – poděkování | Základní škola a Mateřská škola Deblín

V červnu 2021 se Základní škola a Mateřská škola zapojila do tradiční charitativní sbírky občanského sdružení Život dětem, jehož posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Letošní sbírka musela začít později kvůli karanténním opatřením a nezbylo na ni tedy ani tolik času jako v minulých letech. Přesto se díky ochotě žáků, jejich rodičů a samozřejmě všech učitelů školy podařilo formou prodeje dárkových předmětů (záložek, magnetek a přívěsků) vybrat a na účet občanského sdružení odeslat 5800,-Kč.

Děkujeme všem, kteří ani v této náročné době neváhali pomoci potřebným,

Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky – hlavně formou zkvalitnění zdravotnické a přístrojové techniky na dětských odděleních. Sdružení se snaží pomáhat nemocným dětem také přímo, a to darováním hraček, knížek, pořízením hezkého nábytku na dětská lůžková oddělení, pořádáním besídek pro děti, které jsou dlouhodobě upoutány na lůžku.
Žáci školy se do charitativní sbírky každoročně zapojují prodejem sbírkových předmětů – klipů, přívěšků, pravítek apod.
Více na www.zivotdetem.cz/

V roce 2018-19 se podařilo vybrat  vybrat 4 830,-Kč
ČLÁNEK a PLAKÁT

Od listopadu 2015 do ledna 2016 probíhala charitativní sbírka společnosti  Život dětem. V jejím rámci se podařilo prodejem dárkových předmětů (magnetky, klipy, přívěsky, CD atd.) vybrat
 4300,-Kč , které byly zaslány na účet společnosti. Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí 

V roce 2014-15 se podařilo na tuto sbírku  vybrat 2 200 Kč

V roce 2013-14 se podařilo na tuto sbírku vybrat 2 020 Kč 

V roce 2012-13 se podařilo na tuto sbírku  vybrat 2 500 Kč 

16 bannerobedy2     logo eu logo_kraj.png     

MSMT.jpg sfzp.jpg sfzp2.jpg o2_chytra_skola.jpg   NPO.png          mezacek.jpg  NextGenerationEU.png                                 

                                          

   image001_1.jpg